NICE Raadgeving

De NICE opvatting over raadgeving is:

 • meekijken
 • reflecteren op de situatie en suggesties doen voor verbeteringen en oplossingen
 • andere mogelijkheden ontdekken
 • een doorbraak forceren
 • analyseren en in kaart brengen
 • laten zien door te ervaren

Vanuit deze opvatting begeleiden en adviseren wij bestuurders en commissarissen bij onder meer: 

 • Doorlichting van de bestuurlijke organisatie
 • Evaluatie Raad van Commissarissen
 • Begeleiding (her-)ontwerp van het besturingsconcept/model voor de organisatie
 • Begeleiding bij (de invoering van) functioneringsgesprekken voor bestuurders
 • Advisering over bestuurs- en bestuurdersprofiel
 • Persoonlijke coaching van bestuurders
 • Begeleiding bij fusietrajecten
 • Begeleiding van bestuurs- en werkconferenties, teambijeenkomsten en studiedagen
 • Begeleiding en ontwikkeling van ledenprogramma's
 • Begeleiding ledenraden
 • De inrichting van het bestuurs- cq directiestatuut

 

De Nieuwe Band heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Op grond van het rooster van aftreden is een vacature ontstaan voor een statutair bestuurder/
penningmeester. Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature en hier voor het profiel.

 

 Gecertificeerd  HOGAN assessor

 

"We predict performance"