NICE Werving en selectie

NICE Werving en selectie richt zich bij humanresource-vraagstukken van organisaties op het bestuurlijke vlak. Dankzij ruime ervaring op het bestuurlijk vlak van organisaties kent en doorgrondt NICE de gevoelige verhouding tussen een bestuur of raad van commissarissen van een organisatie en haar directie. Onze activiteiten zijn gericht op het werven en selecteren van bestuurders en toezichthouders. Ons aanbod werving en selectie kan een totaalpakket zijn, waarmee wij de klant volledig ondersteunen bij de procedure. De uitvoering vindt plaats binnen een goed doordachte  tijdsplanning. Onderdelen van het totaalpakket zijn:

  • Het opstellen van profielen
  • Het werven en selecteren van directiefuncties, bestuurders en toezichthouders
  • Inrichten en begeleiden van selectiecommissies
  • Assessments (toetsingen)
  • Het toetsen van bestuurders of commissarissen voor herbenoeming

De Nieuwe Band heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Op grond van het rooster van aftreden is een vacature ontstaan voor een statutair bestuurder/
penningmeester. Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature en hier voor het profiel.

 

 Gecertificeerd  HOGAN assessor

 

"We predict performance"