COACHING

NICE Coaching richt zich op coachingstrajecten voor bestuurders, directeuren en commissarissen. NICE heeft een team van professionele coaches samengesteld. Zij verzorgen coaching binnen de leergangen en/of  individuele coachingstrajecten op maat. NICE heeft een eigen coachingshuis, 't Koetshuys te Brummen. 

De Nieuwe Band heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Op grond van het rooster van aftreden is een vacature ontstaan voor een statutair bestuurder/
penningmeester. Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature en hier voor het profiel.

 

 Gecertificeerd  HOGAN assessor

 

"We predict performance"