Achtergrond

NICE: Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship

NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving werd in 1995 opgericht als gezamenlijk initiatief van onder meer de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw en Business Universiteit Nyenrode. Sinds die tijd zijn we altijd duurzaam onderscheidend gebleven op met name het vlak van coöperaties.

Als landelijk instituut met internationale uitstraling opereert NICE vanuit Eefde. Sinds de start zijn we actief met:

- onze leergangen
- het werven en selecteren van directiefuncties, bestuurders en toezichthouders
- bestuurlijk belangrijke vraagstukken (zoals de keuze voor een bestuurlijk model of de
   inrichting van een bestuurs- c.q. directiestatuut)

Directeur-eigenaar van NICE is Ineke Duit.

De Nieuwe Band heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Op grond van het rooster van aftreden is een vacature ontstaan voor een statutair bestuurder/
penningmeester. Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature en hier voor het profiel.

 

 Gecertificeerd  HOGAN assessor

 

"We predict performance"