AOCV

De AOCV leergang richt zich op mensen die zitting hebben of binnenkort gaan hebben in een hoofdbestuur/raad van commissarissen of een districts-, afdelings-, kring- of sectiebestuur en/of ledenraad. Hierbij krijgt men een duidelijk beeld van zijn of haar functie en is men vooral praktisch toegerust om deze taak effectief te vervullen. Gedurende de leergang wordt de deelnemers de gelegenheid geboden om Brussel te bezoeken. Download hier de nieuwe brochure. Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

De Nieuwe Band heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Op grond van het rooster van aftreden is een vacature ontstaan voor een statutair bestuurder/
penningmeester. Bent u ge├»nteresseerd? Klik hier voor de vacature en hier voor het profiel.

 

 Gecertificeerd  HOGAN assessor

 

"We predict performance"