Visie en missie

Het bestuur van een coöperatie heeft bedrijfskundig gezien een opmerkelijke rol. Als vertegenwoordiger van de leden draagt het de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de ondernemingsambities. Daarin dient het coöperatiebestuur een balans te vinden tussen het belang van de leden-ondernemers en van de organisatie en tussen de lange en de korte termijn.

Dat vergt stuurmanskunst. De praktische ondernemingsleiding is overgedragen aan een professioneel management. Misschien is het benoemen van goed management wel de belangrijkste opgave van een bestuurder. Bovendien zal vaak de omvang van de coöperatie en de daarmee samenhangende managementvraagstukken de complexiteit van het eigen bedrijf van het lid-bestuurder vele malen overtreffen. Zijn kennis en ervaring schieten waarschijnlijk tekort.

Belangrijk voor een bestuurder is dat hij weet welke koers hij moet gaan varen. Dan weet hij ook wat hij voor die koers te leren heeft. Want leren is geen luxe. Het helpt ondernemers en bestuurders hun toekomst te ontdekken. Eén ding is zeker: wie niet leert is als leider geen lang leven beschoren.