GCSC

General Cooperative Skills course

Cooperatives are companies with a special character. The members of the cooperative are co-owners and especially business partners. The assignment for the cooperative is to build up a strong market position and thus contribute to the continuity and profitability of the companies of the members.

In other words: the cooperative is a means for the member to realize his own entrepreneurial objectives.

It is the task of the board of the cooperative to fulfill this assignment and realize this through the policy of the cooperative. This is easier said than done. In these times the changes are radical and, moreover, they take place at a rapid pace and in many areas (economic, social and from regional to international). Changes require translation into opportunities and possibilities for the own cooperative. This has consequences for the members and support must be created for this.

The General Cooperative Skills course focuses on people who have a seat (or will soon have) on a board, board of commissioners or member council. A maximum of 20 people can participate per course. 80% attendance is an requirement.

 

Data
Blok 1: donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018 - Blok 2: donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018 - Blok 3: donderdag 10 en vrijdag 11 januari 2019 - Blok 4: donderdag 14 en vrijdag 15 februari 2019 - Blok 5: donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019. De data voor blok 6 t/m 10 worden tijdens blok 5 bekend gemaakt. Aanvang dag 1: 13:30 uur (met uitzondering van blok 1: ontvangst 10:30, aanvang 11:00). Afsluiting dag 2: 16:00 uur.
Coaching
Binnen de leergang is een individueel coachings-traject opgenomen (drie gesprekken). Aan het einde van zowel het eerste als het tweede jaar wordt bovendien met elke deelnemer gereflecteerd op de persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten en vindt tussen het eerste en tweede jaar een profielontwikkelgesprek plaats. Middels drie supervisie bijeenkomsten biedt de AOCV de deelnemers een waardevolle reflectie mogelijkheid op de eigen bestuurlijke praktijk.
Kosten
€7.550,00 (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten).
Overige info
Facultatief: studiereis Brussel Veel van onze wet- en regelgeving wordt bepaald vanuit het Europees Parlement in Brussel. Voor de deelnemers van de AOCV wordt een 3-daagse excursie georganiseerd naar Brussel met een bezoek aan het Europees Parlement en diverse belangenbehartigende organisaties. Deelname is facultatief en partners zijn welkom om mee te gaan. Als afsluiting van de leergang wordt er een feestelijke slotbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers presenteren in deze bijeenkomst ook de slotopdracht die zij in groepen hebben voorbereid. Aansluitend vindt de certificaatuitreiking plaats. Vertegenwoordigers van de aanmeldende organisaties zijn uitgenodigd en ook partners en familieleden zijn van harte welkom.
Resultaat
Een bekwaam bestuurder moet zichzelf goed kennen. Weten waar hij/zij goed in is en waar verbetering mogelijk is en weten met veranderingen om te gaan. Vanuit dat perspectief verzorgt NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving deze leergang waarin bestuurders de kans geboden wordt zich (verder) te bekwamen in dit ‘vak’. De deelnemer krijgt een duidelijk beeld van zijn/haar functie en functioneren en wordt vooral praktisch toegerust om zijn/haar taak als bestuurder effectief te kunnen vervullen. De deelnemer kan na afloop een bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen en goed communiceren met (mede-)toezichthouders en bestuurders, leden, directie en management.