Servant Leadership Course

Supervision is an exciting profession, sometimes to the breathtaking. Why? Supervisors and administrators are dependent on each other to perform their duties properly. The driver feels vulnerable because of his hierarchical relationship with his supervisor with the ultimate consequence that he can always be replaced. The supervisor is in turn vulnerable because he is dependent on the information provided by the driver and is never entirely sure whether he has been adequately informed. Of course, the issue of power also always plays through that. This is rarely, if ever, spoken, but its shadow is always present in the background.

Our unique Servant Leadership Course challenges supervisors to fill in the special and complex relationship between director and supervisor from their own personal leadership. The effectiveness of supervision is not a result of expertise, governance codes and protocols. The effectiveness is essentially determined by the craftsmanship of the supervisors in particular and the way in which they know how to shape the relationships with respect and in mutual trust. Servant Leadership offers its participants an inspiring and reflective environment to strengthen the personal intervention power.

Data
Blok 1: maandag 3 en dinsdag 4 december 2018 - Blok 2: maandag 11 en dinsdag 12 februari 2019 - Blok 3: maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 (Ashridge) - Blok 4: maandag 24 en dinsdag 25 juni 2019 - Blok 5: maandag 23 en dinsdag 24 september 2019. Aanvang dag 1: 10:00 uur. Afsluiting dag 2: 16:00 uur. Slotbijeenkomst: donderdag 30 januari 2020.
Coaching
De deelnemer krijgt volop de gelegenheid om op zijn eigen effectiviteit te reflecteren, mede door drie individuele coachingsgesprekken gedurende het programma met een ervaren (non-)executive coach als ook nog een coaching gesprek nadat het programma is afgerond. Daarnaast zullen er groepssupervisie-bijeenkomsten tijdens de workshops plaatsvinden.
Kosten
€12.200,- (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten)..
Overige info
In het programma Dienend Meesterschap wordt samengewerkt met Ashridge Executive Education, toonaangevend op het gebied van leiderschap en executive coaching. De derde bijeenkomst vindt plaats op de prachtige huislocatie van Ashridge in Berkhamsted (UK). Key note begeleider namens Ashridge Prof.dr. Erik de Haan, director of centre for coaching at Ashridge. Professor of organization development and coaching at VU Amsterdam. Ter afronding van het programma presenteert de deelnemer in een persoonlijke ontmoeting een reflectieverslag over zijn dienend meesterschap aan zijn eigen begeleiders c.q. critical friend(s). Net als alle coachingsgesprekken vindt deze plaats in het NICE-Koetshuys, pleisterplaats voor Dienend Meesterschap.
Resultaat
De deelnemer is zich nog nadrukkelijker bewust van de essentie van het vak van toezichthouder, heeft zicht op de dilemma’s die besloten liggen in de verschillende taken en rollen van de toezichthouder, kent de belangrijkste aspecten van de dynamiek in de bestuurskamer, is alert op ‘early warnings’ en kent zijn of haar interventiemogelijkheden. ‘Bestuurlijke wijsheid’ of ‘maturiteit’ is gegroeid en ‘persoonlijke moed’ is voor zover mogelijk versterkt.