Terug

Publicaties

Start 19e editie Bestuurdersleergang

Eigentijds besturen van een coöperatie: een uitdagend vak

Op donderdag 31 januari 2019 start NICE voor de 19e keer met de Bestuurdersleergang. Dit intensieve programma biedt bestuurders van coöperaties ondersteuning en handvatten voor de uitdagingen om het beleid voor hun coöperatie te bepalen. De omgeving waarin dit namelijk plaatsvindt, verandert in een hoog tempo. Te denken valt aan ontwikkelingen in de markt en toenemende maatschappelijke druk. Al deze aspecten hebben met elkaar gemeen dat zij een breuk vormen met de ontwikkelingen in het verleden. Dit vraagt voortdurend om nieuwe antwoorden van de bestuurlijke leiding, bijvoorbeeld:
– afwegingen tussen het korte en het lange termijn-belang;
– invulling geven aan het keten-denken en segmenteren van ledengroepen;
– vormgeven aan financiële- en omzetrelaties met de leden;
– het bereiken van jonge ondernemers;
– omgaan met een zakelijke opstelling van leden;
– betrokken houden van de leden.

Geïnteresseerd?  Voor meer informatie over de Bestuurdersleergang, klik hier.