Bestuurdersleergang

Bestuurders van coöperaties staan voor de uitdaging om het beleid voor hun coöperatie te bepalen. De omgeving waarin dit plaatsvindt verandert in een hoog tempo. Te denken valt aan ontwikkelingen in de markt en toenemende maatschappelijke druk. Al deze aspecten hebben met elkaar gemeen dat zij een breuk vormen met de ontwikkelingen in het verleden. Dit vraagt voortdurend om nieuwe antwoorden van de bestuurlijke leiding.

De Bestuurdersleergang is toegankelijk voor bestuurders en directeuren die beschikken over tenminste vijf jaar bestuurlijke ervaring en op zoek zijn naar een versteviging en vergroting van hun inzichten. De groep telt maximaal 16 deelnemers. Voorwaarde voor deelname is tevens de bereidheid om aan het volledige programma mee te werken (alle opdrachten en 80% aanwezigheidscriterium).

Data
Blok 1: Donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020 - Blok 2: donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020 - Blok 3: donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020 - Blok 4: donderdag 28 en vrijdag 29 januari 2021 - Blok 5: woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 - Het aanvangstijdstip van de eerste dag van ieder blok is 10.00 uur en de afsluiting op de tweede dag is om 16.00 uur. Donderdagbijeenkomsten: (aanvang: 14.00 uur, afsluiting: 22.00 uur) Bijeenkomst 1: 23 april 2020 - Bijeenkomst 2: 19 september 2020 - Bijeenkomst 3: 17 december 2020 - Bijeenkomst 4: 18 maart 2021 - Slotbijeenkomst: Donderdag 30 september 2021
Coaching
Binnen de leergang is een individueel coachings-traject (drie gesprekken) opgenomen. Met elke deelnemer wordt gereflecteerd op de persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten. Tevens vindt er een slotgesprek plaats gedurende de opleiding.
Kosten
€12.910,00 (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten).
Overige info
Bij deze opleiding is het gebruikelijk dat er na aanmelding een intakegesprek plaatsvindt. In de leergang is tevens een HOGAN-assessment opgenomen. Dit reflectie-instrument geeft de deelnemer een beeld van zijn/haar sterke kanten en aandachtspunten. De bijeenkomsten vinden plaats bij Kasteel Engelenburg te Brummen. Als afsluiting van de leergang wordt er een feestelijke slotbijeenkomst georganiseerd. Vertegenwoordigers van de aanmeldende organisaties zijn uitgenodigd en ook partners en familieleden zijn van harte welkom.
Resultaat
De leergang beoogt de aanwezige ervaring van bestuurders te ondersteunen, te verdiepen en te verbreden. De leergang biedt een stevige steun in de rug bij de gedachtevorming over de verdere ontwikkeling en put hiervoor uit wetenschappelijke bronnen, onderbouwingen uit de theorie en toelichting op de verschillende thema’s door gastsprekers en ervaren bestuurders. Tenslotte is de onderlinge uitwisseling van ervaring tussen de deelnemers een bron van informatie en inspiratie.