Bestuurdersleergang

Bestuurders van coöperaties staan voor de uitdaging om het beleid voor hun coöperatie te bepalen. De omgeving waarin dit plaatsvindt verandert in een hoog tempo. Te denken valt aan ontwikkelingen in de markt en toenemende maatschappelijke druk. Al deze aspecten hebben met elkaar gemeen dat zij een breuk vormen met de ontwikkelingen in het verleden. Dit vraagt voortdurend om nieuwe antwoorden van de bestuurlijke leiding.

De Bestuurdersleergang is toegankelijk voor bestuurders en directeuren die beschikken over tenminste vijf jaar bestuurlijke ervaring en op zoek zijn naar een versteviging en vergroting van hun inzichten. De groep telt maximaal 16 deelnemers. Voorwaarde voor deelname is tevens de bereidheid om aan het volledige programma mee te werken (alle opdrachten en 80% aanwezigheidscriterium).

Data
Blok 1: Donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari 2019 - Blok 2: donderdag 2 en vrijdag 3 mei 2019 - Blok 3: donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019 - Blok 4: donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019 - Blok 5: woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 maart 2020 - Het aanvangstijdstip van de eerste dag van ieder blok is 10.00 uur en de afsluiting op de tweede dag is om 16.00 uur. Dinsdagbijeenkomsten: (aanvang: 14.00 uur, afsluiting: 22.00 uur) Bijeenkomst 1: 14 maart 2019 - Bijeenkomst 2: 20 juni 2019 - Bijeenkomst 3: 24 oktober 2019 - Bijeenkomst 4: 6 februari 2020 - Slotbijeenkomst: Donderdag 2 juli 2020
Coaching
Binnen de leergang is een individueel coachings-traject (drie gesprekken) opgenomen. Met elke deelnemer wordt gereflecteerd op de persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten. Tevens vinden er twee ronde tafel bijeenkomsten (in the chair) en één slotgesprek plaats gedurende de opleiding.
Kosten
€12.910,00 (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten).
Overige info
Bij deze opleiding is het gebruikelijk dat er na aanmelding een intakegesprek plaatsvindt. In de leergang is tevens een HOGAN-assessment opgenomen. Dit reflectie-instrument geeft de deelnemer een beeld van zijn/haar sterke kanten en aandachtspunten. De bijeenkomsten vinden plaats bij Kasteel Engelenburg te Brummen. Als afsluiting van de leergang wordt er een feestelijke slotbijeenkomst georganiseerd. Vertegenwoordigers van de aanmeldende organisaties zijn uitgenodigd en ook partners en familieleden zijn van harte welkom.
Resultaat
De leergang beoogt de aanwezige ervaring van bestuurders te ondersteunen, te verdiepen en te verbreden. De leergang biedt een stevige steun in de rug bij de gedachtevorming over de verdere ontwikkeling en put hiervoor uit wetenschappelijke bronnen, onderbouwingen uit de theorie en toelichting op de verschillende thema’s door gastsprekers en ervaren bestuurders. Tenslotte is de onderlinge uitwisseling van ervaring tussen de deelnemers een bron van informatie en inspiratie.