Leergang Leiderschap

In de coöperatieve sector gaat het niet alleen om zeggenschap van de leden, maar vooral om de wijze waarop het vormgegeven kan worden: zeggingskracht. Dat geldt voor landbouworganisaties en ook voor bijvoorbeeld waterschappen en politieke partijen. Het is voor de sector van groot belang om nu en in de toekomst goede bestuurders te hebben, die hun zegje kunnen doen. De Leergang Leiderschap is de eerste stap voor jonge potentiële bestuurders om zich te bekwamen in het bestuurders vak. Daarmee wordt een kweekvijver van bestuurders gecreëerd, die in de toekomst de fakkel van de huidige generatie bestuurders kunnen overnemen.

In deze leergang staat een drietal thema’s centraal:

– Het besturen van organisaties;

– De maatschappelijke context waarin dit gebeurt;

– De persoon achter de bestuurder.

De deelnemers zijn bij voorkeur tussen de 20 en 35 jaar, hebben bestuurlijke en maatschappelijke interesse en zijn bereid om in hun eigen ontwikkeling te investeren.

Data
Blok 1: maandag 12 en dinsdag 13 november 2018 - Blok 2: maandag 17 en dinsdag 18 december 2018 - Blok 3: maandag 28 en dinsdag 29 januari 2019 - Blok 4: maandag 25 en dinsdag 26 februari 2019 - Blok 5: maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019 - Blok 6: maandag 29 en dinsdag 30 april 2019. Aanvang dag 1: 13:30. Afsluiting dag 2: 16:00. Slotbijeenkomst: donderdag 4 juli 2019
Coaching
De werkvormen zijn heel afwisselend. Naast presentaties door inleiders en theoriegedeelten gaan de deelnemers vooral zelf aan het werk. Er vindt een individueel traject plaats in de vorm van twee coachingsgesprekken, waarin eigen ambities, persoonlijke en bestuurlijke kwaliteiten en het bepalen van persoonlijke leerdoelen aan de orde kunnen komen.
Kosten
€3.925,00 (excl. BTW, literatuur, reis-en verblijfkosten).
Overige info
Ieder blok bestaat uit twee dagen inclusief overnachting. Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers zich in een door hen te verzorgen symposium. Na afronding van de leergang ontvangen de deelnemers op basis van aanwezigheid (80% aanwezigheidscriterium) een certificaat.
Resultaat
De deelnemer is bekend met de meest elementaire leiderschapsvaardigheden, kent zijn of haar persoonlijke basis-stijl, de kracht en de valkuilen daarvan. De gesprekstechniek is aangescherpt en de deelnemer is weerbaarder en effectiever geworden in de verschillende situaties die zich in de praktijk voor doen. Daarnaast heeft de deelnemer meer organisatie- en omgevingssensitiviteit, stemt zichzelf beter af op de context.